Om 2700 Bydelsportal

For Brønshøj, Husum og Tingbjerg

2700 Bydelsportal er en hjemmeside, der skaber overblik over foreninger, netværk og institutioner i bydelen. Siden er et gratis tilbud, hvor alle kan få et godt, hurtigt og let overblik over, hvilke foreninger der er i bydelen og hvad de tilbyder.

På 2700 Bydelsportal kan foreninger/institutioner oprette en profil.

Lokaludvalget vil gerne opfordre alle foreninger og institutioner i bydelen til at oprette en profil på siden.

Vi håber, at 2700 Bydelsportal bliver stedet, hvor man finder skole, dagsinstitution, fritidsklub.

* Har du glemt dit password kan du få tilsendt et nyt ved at følge dette link. Ved andre problemer kontakt sekretariatet

Brønshøj-Husum Lokaludvalg står bag 2700 Bydelsportal. Brønshøj-Husum Lokaludvalg består af 23 personer, der repræsenterer foreninger i lokalområdet og de politiske partier. Lokaludvalget er nedsat af politikerne i Københavns Borgerrepræsentation og fungerer som bindeled mellem borgerne, Borgerrepræsentationen og Københavns Kommunes forvaltninger.

Lokaludvalget arbejder for at skabe aktiviteter, der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle netværk, øge borgernes demokratiske involvering og samle borgerne på tværs af social og etnisk baggrund. Det er også vores opgave at svare på høringssager med særlig relevans for bydelen, at høre borgerne, og støtte initiativer i bydelen.

Rigtig god fornøjelse

BHLU-Logo (1)